Obchodní podmínky

Obchodní podmínky vychází obecně z platné legislativy, zejména z příslušných ustanovení občanského a obchodního zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele. Mohou být rovněž upraveny smlouvou mezi GrantPneu.cz Jiří Matuška a obchodními partnery.

Provozovatel GrantPneu.cz

Jiří Matuška
Pravlov 180
664 64 Pravlov

IČ  05684978

Živnostenský list ŽÚ/17/28/MUS

Dodací podmínky

Veškeré objednávky podané prostřednictvím tohoto internetového obchodu jsou závazné. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem prodávajícího, a že s nimi souhlasí.

V případě stornování objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů. (poštovné atd.).

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději neprodleně po doručení písemného odstoupení od smlouvy.

Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.

Zboží je zákazníkům zpravidla zasíláno dle standardních podmínek přepravní služby. Po dohodě je možný také osobní odběr zboží.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, případně kdy ho převezme od přepravní společnosti. Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Jestliže kupující zboží po převzetí neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce. Ještě týž den, kdy kupující zjistil vady zboží, je povinen podat písemnou zprávu prodávajícímu.

Reklamační řád/záruční podmínky

Pro reklamace zboží platí příslušná ustanovení občanského a obchodního zákoníku, jakož i zákona o ochraně spotřebitele. V režimu obchodního zákoníku: Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, prodávající poskytuje kupujícímu záruku na jakost zboží v délce 12 měsíců. V režimu občanského zákoníku: Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na jakost zboží v délce 24 měsíců. Ke každému zboží je přikládána faktura – daňový doklad (slouží zároveň jako dodací list). Faktura slouží zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen samostatně. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případech, které vyplývají z občanského nebo obchodního zákoníku. Jde kupříkladu o nevhodné zacházení se zbožím či jeho mechanické poškození z tohoto titulu, škody způsobené živly apod. I přes naše maximální úsilí o uvádění co možná nejúplnějších a nejpřesnějších informací o prodávaném zboží mohou některé texty nebo vyobrazení obsahovat chyby či nepřesnosti, způsobené nedostatky v informacích přebíraných od třetích stran. Prodejce nemůže převzít žádnou záruku přesnosti či úplnosti uveřejněných informací o jednotlivých produktech a nenese tedy odpovědnost za případné škody, které mohou vzniknout použitím těchto informací.

Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny!

Košík je prázdný.
zboží v e-shopu: 32 e-shop systém banan.cz